Uudised

Advokaat soovitab lahku minnes lahutada abielu ka juriidiliselt

18. veebruar, 2013

Advokaat Helen Hääl soovitab abikaasadel, kelle abielulised suhted on pöördumatult lõppenud, lahutada abielu ka juriidiliselt, sest vastasel juhul peavad nad vara jagamisel arvestama sellega, et peale lahkukolimist omandatud vara ja hüved tuleb hiljem jagada.

Hääl selgitas, et pärast lahkukolimist omandatud vara, sealhulgas ka palk, muud töötasu ning kõik omandatud varad ja hüved tuleb hiljem jagada.

Selle põhjuseks on 2010. aasta juulis jõustunud perekonnaseadus, kus seadusandja on reguleerinud varaühisuse regulatsiooni varasemast olukorrast sootuks erinevalt ning seob abikaasade ühisvara koosseisu määratlemise abielu lahutamise või abieluvaralepinguga.

“Eelmise seaduse mõtte kohaselt määrati abikaasade ühisvara koosseis kindlaks abieluliste suhete lõppemise hetkega,” meenutas Hääl. “Seega omas tähtsust asjaolu, millal abikaasade vahel lõppesid abielulised suhted, millal abikaasad faktiliselt lahku kolisid.”

Täna on asjad teisiti

Hääl tõi näite, et kui abikaasad kolivad lahku ning juriidiliselt abielu ei lahuta, kestab nende suhtes varaühisus edasi ning abikaasade poolt omandatav vara, sealhulgas neile makstav töötasu ja sissetulekud arvestatakse abikaasade ühisvara koosseisu.

“Eelmise seaduse kehtivuse ajal määrati ühisvara koosseis kindlaks abieluliste suhete lõppemise aja seisuga, milline oli vaieldav asjaolu,” ütles Hääl.

Praktikale viidates rääkis ta, et nii oli tihtipeale kohtumenetluses vaidluse all suhete tegeliku lõppemise hetk ning menetlusosalised pidid diskuteerima kohtus teemal, mis on üldse abielulised suhted. “Sama katuse all elamine ei pruugi tähendada ilmtingimata abieluliste suhete olemasolu abikaasade vahel,” sõnas advokaat.

Advokaat ütles, et abieluliste suhete lõppemise hetke määratlemine võis teinekord olla kuupäevaliselt määrava tähtsusega. Ta tõi näiteks, et kui oli omandatud mingi vara, kas kinnisvara või registreeritud ettevõte kindlal kuupäeval ning teine abikaasa soovis selle jagamist, toodi kohtusse tunnistajaid või muid tsiviilkohtumenetluses lubatavaid tõendeid, kinnitamaks fakti, et vara soetamise päeval olid pooled veel abielulistes suhtes ning lävisid omavahel kui abikaasad.

Selgus majas

“Täna on seadusandja teinud selle küsimuse lahendamise selgeks ning sidunud ühisvara koosseisu kindlakstegemise hetke kas ühe abikaasa surmaga, abieluvaralepingu sõlmimisega, millega kehtestatakse seaduses ettenähtud muu abieluvarasuhe, abielu lahutusega või varasuhte lõpetamisega kohtuotsuse alusel,” loetles Hääl abielu lõppemise põhjuseid. “Varaühisuse varasuhte lõppemise hetke on nüüd võimalik väga selgelt määratleda.”

Just sellest seadusepunktist lähtudes soovitabki Hääl lahku minnes lahutada abielu ka juriidiliselt.

(Artikkel ilmus 17. veebruaril Delfi uudisteportaalis.)