Liis
Tedder

Vandeadvokaat
liis.tedder@concordia.ee

Liis Tedder nõustab kliente perekonnaõiguse alal ning esindab neid tsiviilkohtumenetluses. Samuti  tegeleb Liis karistusõiguse, kriminaalmenetluse ja väärteomenetlusega seonduvate küsimustega ning nõustab ja esindab kliente kriminaal- ja väärteomenetluses.

Liis lõpetas 2009. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna bakalaureuseõppe ning 2011. aastal magistriõppe. Ta on Eesti Advokatuuri liige 2012. aastast.

Liisi peamisteks töökeelteks on eesti ja inglise keel.