Mihkel
Tasa

Nõunik, Juhatuse liige
mihkel.tasa@concordia.ee

Mihkel Tasa nõustab bürood peamiselt äriõiguse ja lepinguõiguse valdkonnas, olles tegev äriühingute omandamise, võlakirjade emiteerimise ja kinnisvaratehingute alal. Samuti on Mihklil suured kogemused haldus- ja riigiõigusega seotud valdkondades, sh ehitus- ja planeerimisõiguses ning riigihangetes.

Mihkel on teinud Eesti Vabariigi Põhiseaduse 3. peatüki analüüsi Vabariigi Valitsuse juurde moodustatud EV Põhiseaduse Ekspertiisikomisjonile ning kuulus 01.01.2006.a jõustunud tsiviilkohtumenetluse seadustiku eelnõu koostanud töögruppi.

Mihkel Tasa töökeelteks on lisaks eesti ja saksa keelele ka inglise, soome ja vene keel.