Uudised

Kaija Koik omavalitsuse kaalutlusõigusest ehitamisel ja planeerimisel

20. veebruar, 2013

  • Kas teate, et ehitusseaduses väljatoodud loetelu ehitusloa väljastamisest keeldumise alustest ei ole lõplik?
  • Et kaalutlusotsuse teostamisel võib keeldumise aluste loetelu laiendada?
  • Milliseid kõrvaltingimusi võib haldusmenetluses sätestada?
  • Kuidas tagada sisuline kontroll ehitusnormidest ja -nõuetest kinnipidamise üle ning huvikonfliktide lahendamine?
  • Milliste naabri õiguste ja huvidega tuleb kaalutlusotsuse tegemisel arvestada?

Koolituskeskuses Punane Puu Pirita teel 20. veebruaril 2013 toimunud koolitusel “Omavalitsuse kaalutlusõigus ehitamisel ja planeerimisel” rääkisid omavalitsuse kaalutlusõigusest, heast halduse tavast ja muust haldusmenetlusega seonduvast koos rohkete näidetega kohtupraktikast advokaat Kaija Koik Concordiast  ja Tuulikki Laesson Laesson & Partneritest .