Uudised

Perekonna- ja pärimisõiguse loengud Tallinna Ülikoolis – Helen Hääl ja Senny Pello

22. märts, 2013

5. aprillist hakkab advokaadibüroo Concordia partner Helen Hääl Tallinna Ülikoolis üleülikoolilise üldainena lugema perekonna- ja pärimisõigust. Pärimisõiguse osa loeb üliõpilastele ka vandeadvokaat Senny Pello.

Kursus käsitleb perekonna ja pärimisõiguse põhilisi aluspõhimõtteid ning selliseid instituute nagu abielu ja perekond, abielupoolte varalised suhted, ülalpidamine ning lapsendamine. Antakse ülevaade pärimisõigusest ja selle arengust, käsitletakse pärimisõiguse mõisteid ja printsiipe, seadus-, testamendi- ja lepingujärgset pärimist ning võrreldakse teiste maade pärimisõigusega, samuti käsitletakse pärimise käiku ja kohtupraktikat. Õppejõud analüüsivad perekonnaseaduse ja pärimisseaduse rolli ühiskonnas ning õigusliku regulatsiooni arengusuundumusi.