Intellektuaalne omand

Intellektuaalne omand tähendab õigusi inimese loometöö tulemustele tööstuse, teaduse, kirjanduse ja kunsti valdkondades. Isikule, kellele kuuluvad sellised õigused, on see immateriaalne vara ning ta saab välistada, et teised tema intellektuaalset omandit kasutaksid. Seega on sellise vara omamine konkurentsieelis ja tuluallikas, seda aga vaid juhul, kui ollakse teadlikud enda õigustest ja võetakse vajalikke meetmeid õiguste kaitseks.

Concordia intellektuaalse omandi valdkonna spetsialistid pakuvad õigusabi peamiselt autoriõiguste, kaubamärkide, domeeninimede, disainilahenduste, patentide, paralleelimpordi  ja konfidentsiaalse teabe küsimustes. Nõustamine hõlmab õiguste registreerimist, omandamis-, arendus-, konsultatsiooni- ja litsentsilepingute koostamist. Viime läbi intellektuaalse omandiga seotud auditeid, esindame klienti ametiasutustes ja läbirääkimistel. Esindame klienti vajaduse tekkimisel õigusvaidlustes kohtutes, vahekohtutes ja muudes intellektuaalse omandi vaidlusi menetletavates instantsides.