Karistusõigus

Juriidilise isiku kriminaalõiguslik vastutus on tasapisi Eesti Vabariigis juurdunud ja kohtupraktikast lähtuvalt aina suurem osa majandusprobleeme võib leida lahenduse hoopis kriminaalmenetluse kaudu. Maksuõiguslike, konkurentsiõiguslike,  pankrotialaste ja juhatuse liikme vastutuse küsimuste karistusõiguslik lahendamine on miski, millega iga ettevõtja võib kokku puutuda.

Meie advokaadid on kaitsnud ja esindanud kriminaalmenetluses erinevaid äriühinguid ja juhatuse liikmeid, muu hulgas mitmetes pretsedente loovates asjades, mis on mõjutanud edasist kohtupraktikat.  Efektiivseima tulemuse saavutamiseks on mõistlik kaitsja kriminaalmenetlusse kaasata esimesest menetlustoimingust alates. Olgu selleks siis  läbiotsimise toimumine ettevõttes või juhatuse liikme kahtlustatavana ülekuulamine. Tegeleme nii kriminaalmenetluses nii klientide kaitsega kui ka kannatanute ja tsiviilhagejate esindamisega ning suudame selles valdkonnas anda põhjalikku ja kvaliteetset nõu.

Võta meiega ühendust