Konkurentsiõigus

Igapäevases majandustegevuses peab ettevõtja arvestama ka konkurentsialaste nõuete ja kohustustega. Meie spetsialistid nõustavad kliente kõikides konkurentsiõiguslikes küsimustes, et tagada ettevõtete tegevuse vastavus Eesti ja Euroopa Liidu konkurentsireeglitele. Samuti nõustame ja esindame kliente vaidluste lahendamisel.

Muu hulgas anname nõu järgmistes küsimustes:

· keelatud kokkulepped
· turgu valitseva seisundi kuritarvitamine
· koondumiste kontroll
· riigiabi
· kõlvatu konkurents
· leebuse kohaldamine

Võta meiega ühendust