Maksud

Meie maksuspetsialistid nõustavad kliente kõikides maksualastes küsimustes nii siseriiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. Concordia maksude töögrupp täiendab ja toetab sealjuures teisi valdkondi. Concordia on üks advokaadibüroodest, mis pakub maksunõustamise teenuseid nii otseste kui ka kaudsete maksude osas, esindades maksuküsimustes seejuures nii äriühinguid kui füüsilisi isikuid. Edukas maksuriskide haldamine ja juhtimine on saanud üheks olulisemaks konkrentsieeliseks. Concordia professionaalid annavad klientidele nõu, kuidas erinevate tehingute puhul valida maksude aspektist optimaalseim lahendus ja maandada riske tulenevalt kliendi personaalsetest vajadustest ning ärivaldkonna spetsiifikast lähtuvalt. Nõustame kliente tulumaksu, sotsiaalmaksu, käibemaksu, aktsiisimaksude kui ka muudes maksuküsimustes. Lisaks esindame kliente maksukuritegude – ja väärtegude osas.

Me nõustame erinevates valdkondades tegutsevaid ärikliente kõigis äriõiguse valdkondades. Meie advokaadid nõustavad kliente alates äriühingu asutamisest kuni äri likvideerimise ning lõpetamiseni, sh esindame kliente kõikvõimalikes tehingutes, juhtorgani liikme lepingute sõlmimisel ning äriühingu juhtimise jooksvates küsimustes ja seadustest tulenevates küsimustes. Samuti nõustame kliente osa või aktsia võõrandamisel ning kapitali suurendamise ja vähendamise läbiviimisel. Meie meeskond on seejuures andnud nõu äriühingu juhtorgani liikmete kriminaalvastutusele võtmise võimalikkuse osas.

Pakume muuhulgas abi

  • äriühingute ja mittetulundusühingute asutamisel
  • registritoimingutega
  • aktsionäride / osanike vaheliste suhete osas
  • äriühingu juhtorganite ja aktsionäride / osanike vaheliste suhete osas
  • äriühingu juhtorganite otsuste ja protokollide koostamisel
  • õigusliku auditi (legal due diligence) osas
  • ühinemiste & omandamiste (M&A) läbiviimisel

Seotud uudised