Meedia ja meelelahutus

Meedia ja meelelahutuse valdkond hõlmab nii intellektuaalset omandit, isikuandmete kaitsega seonduvat kui ka igapäevase juhtimisega seotud küsimusi ning konkreetsele alale spetsiifilisi probleeme. Concordia pakub selles valdkonnas tegutsevatele klientidele abi intellektuaalse omandi kaitsel ja nõustab meedia, reklaami ning meelelahutusega seotud õiguslikes küsimustes. Meil on kogemus sõnavabaduse kaitsega seotud vaidlustes ning samuti on meie advokaadid edukalt esindanud kliente meediadeliktidega seotud karistuslike kahjuhüvitiste nõuetes.

Juriidiline abi hõlmab intellektuaalse omandiga seotud tehingute alast nõustamist, müügi-, turustus-, oskusteabe-, konfidentsiaalsus- ja reklaamilepingute koostamist ning klientide esindamist kohtus.