Pankroti- ja saneerimismenetlus

Kõik ärid ei lähe õnnelikult ja ei kesta igavesti. Tihti tekkib vajadus äriühing likvideerida või saneerida. Kui äriühingu varadest ei jätku võlausaldajate nõuete rahuldamiseks, on tagajärjeks äriühingu kohtu poolt välja kuulutatud maksejõuetus ehk pankrot. Alates 2009. aastast on Eestis võimalik taotleda ka äriühingu saneerimist, mis toob kaasa võlausaldajate nõuete ümberkujundamise.

Võlausaldajate huvide kaitseks on tihti vajalik reageerida kiiresti ja resoluutselt, selgitada välja võlgniku varaline seis ja kohustuste hulk. Õigeaegse ja täpse tegevusega on tihti võimalik välistada võlausaldaja varade sattumine pankrotipessa.

Võlausaldajate huvide kaitsmine pankrotimenetlustes hõlmab vaidlusi nõuete kaitsmisel, jaotusettepanekute ja lõpparuannete kinnitamisel, järelvalvet pankrotihalduri tegevuse üle ning osalemist pankrotitoimkonna töös.

Oleme korduvalt nõustanud pankrotihaldureid suuremahulistes pankrotivara müügitehingutes.

Oleme esindanud nii võlausaldajate kui ka võlgnike huve keerulistes ja mahukates pankrotimenetlustes. Meie advokaadid ja juristid on tegutsenud pankrotihalduritena ja saneerimisnõustajatena. Samas on meil tihedad koostöösidemed pankrotihaldurite koja liikmetega, mis võimaldab meie klientidest võlausaldajate huve pankrotimenetlustes efektiivselt kaitsta.