Töösuhted ja immigratsioon

Tööõigus on iga töösuhte lahutamatu osa ning tööandjal on õigusaktidest tulenevalt mitmeid õigusi ja kohustusi, milliseid tuleb korrektselt täita. Concordia tööõiguse valdkonna spetsialistid nõustavad kliente töölepingute vormistamisel ja muutmisel, töölepingute ülesütlemisel tõusetuvates küsimustes ning töövaidlustes. Samuti varalise vastutuse, hüviste ning tööandja reeglite ja kokkulepete küsimustes. Kuivõrd tööohutus on samuti tööõiguse valdkonnaga lahutamatult seotud, osutame konsultatsioone ka töötervishoiu ja –ohutuse valdkonnas. Lisaks nõustamisele, abistavad Concordia tööõiguse valdkonna spetsialistid kõikides eelnimetatud küsimustes dokumentide koostamisel, läbirääkimistel ning esindavad vaidluste puhul kohtuvälises ja kohtumenetluses.

Lisaks Eesti tööõiguse valdkonnas abistamisele saavad Concordia spetsialistid osutada õigusabi EL tööõiguse ja võrdse kohtlemise ning ahistamise küsimustes ja aidata tööandjatel edendada mitmekesise töökeskkonna loomist, kuivõrd Concordia on esimene advokaadibüroo, kes liitus Eesti Mitmekesisuse kokkuleppega.

Andmekaitse valdkond puudutab ettevõtteid nii andmete kogumisel kui ka säilitamisel. Tööandjana peab iga ettevõte järgima andmekaitsenõudeid ka suhtluses töötajatega. Concordia andmekaitse valdkonna spetsialistid nõustavad kliente andmete töötlemise registreerimise osas ja lahendavad elektroonilise andmekaitse ning isikuandmete konfidentsiaalsusega seonduvaid küsimusi.

Pakume õigusabi ka immigratsiooniõiguse küsimustes ning nõustame kliente välismaalaste Eestis töötamise võimaluste ja tingimuste osas. Samuti abistame töö- ning elamislubade ja viisade taotlemisel ning nendeks vajalike dokumentide vormistamisel.

Võta meiega ühendust