Turundusõigus

Usume, et turunduses on tihti õige teha asju, mis on strateegiliselt vajalikud ja mitte koheselt kasumlikud. Selleks, et saaksid keskenduda oma müügiedendustegevuste sisulisele ja loomingulisele küljele, annavad meie advokaadid nõu nii müügi, turunduse kui ka kliendiandmetega seonduvate regulatsioonide rägastikus orienteerumiseks:

  • isikuandmete kaitse alane nõustamine seoses kliendiandmete töötlemise ja kasutamisega
  • intellektuaalse omandi alased küsimused, sh litsentsilepingute koostamine, autoriõiguste alane nõuanne
  • tarbijakaitse regulatsioonid ning väärteomenetlused
  • koduukselepingute regulatsioon
  • tüüptingimuste ja müügilepingute koostamine
  • frantsiisilepingute alane nõustamine
  • reklaamiseadusest tulenevad piirangud
  • sponsorluslepingute koostamine
  • internetikampaaniate nõustamine
  • tarbijaloteriide korraldamise nõustamine

Kaitseme tähelepanelikult teie mainet kontrollides teie turunduskampaaniate vastavust Eesti ja EL-i õigusaktidele.

Võta meiega ühendust