Erakliendile

Võtame väga isiklikult.

Pakume

  • ausat ja avatud suhtlemist
  • konfidentsiaalsust
  • personaalsust
  • parimaid õigusteadmisi
  • rahvusvahelist koostöövõrgustikku ja kogemust
  • mõistlikku hinnataset

Pakume klientidele pikaajalist õiguslikku nõustamist ning oleme abiks nende elu tähtsamate otsuste õiguslikul vormistamisel. Väärtustame kestvaid ja konfidentsiaalseid kliendisuhteid, mis ulatuvad üle kitsalt äriliste küsimuste piiride.

Põlvkondade jooksul kogutud varade säilitamine ning üleandmine uutele põlvkondadele hõlmab keerukaid õiguslikke suhteid ja vajab tihti kaalutletud strateegiliste otsuste tegemist. Oleme koos oma rahvusvaheliste koostööpartneritega ning maksunõustajatega valmis pakkuma lahendusi kõige erinevamate klientide erilistele vajadustele. Abistame õiguslike lahenduste loomisel, mis tagavad kliendi varadele kaitse põhjendamatute nõuete eest.