Karistusõigus

Eesti Vabariigis on üle poole miljoni isiku kantud karistusregistrisse. Seetõttu on tõenäosus, et Teie või mõni Teie lähedane puutub kokku kriminaalõigusega kahtlustatava või kannatanuna, võrdlemisi suur.

Me oleme kaitsnud isikuid pea kõigis karistusõiguse valdkondades ja meie büroo advokaatidel on pikaajaline kogemus kriminaalasjade lahendamisel.  Koostöös kaitsealusega saavutame ka raskes olukorras parima võimaliku tulemuse. Kui Teile või Teie lähedasele esitatakse kahtlustus kuriteo toimepanemises, siis on mõistlik enda õiguste tagamiseks valida advokaadist kaitsja.

Võta meiega ühendust