Pärimine

Pärimine on valdkond, millega puutuvad kokku kõik inimesed, kas siis pärandajana või pärijana. Concordia pärimisõiguse valdkonna spetsialistid nõustavad kliente testamentide ja pärimislepingute koostamisel, pärandi vastuvõtmisel tõusetuvate küsimuste osas ja pärandvara jagamisel ning abistavad pärimisvaidlustes dokumentide vormistamisel. Ühtlasi pakume õigusabi alaealiste ja eestkostel olevate isikute pärimismenetluses osalemisel ning kohtult tehingute tegemiseks nõusolekute saamisel.

Võta meiega ühendust