Tööõigus

Tööõigus on iga töösuhte lahutamatu osa ning tööandjal on õigusaktidest tulenevalt mitmeid õigusi ja kohustusi, milliseid tuleb korrektselt täita. Concordia tööõiguse valdkonna spetsialistid nõustavad kliente töölepingute vormistamisel ja muutmisel, töölepingute ülesütlemisel tõusetuvates küsimustes ning töövaidlustes. Samuti varalise vastutuse, hüviste ning tööandja reeglite ja kokkulepete küsimustes. Kuivõrd tööohutus on samuti tööõiguse valdkonnaga lahutamatult seotud, osutame konsultatsioone ka töötervishoiu ja –ohutuse valdkonnas. Lisaks nõustamisele, abistavad Concordia tööõiguse valdkonna spetsialistid kõikides eelnimetatud küsimustes dokumentide koostamisel, läbirääkimistel ning esindavad vaidluste puhul kohtuvälises ja kohtumenetluses.

Lisaks Eesti tööõiguse valdkonnas abistamisele saavad Concordia spetsialistid osutada õigusabi EL tööõiguse ja võrdse kohtlemise ning ahistamise küsimustes ja aidata tööandjatel edendada mitmekesise töökeskkonna loomist, kuivõrd Concordia on esimene advokaadibüroo, kes liitus Eesti Mitmekesisuse kokkuleppega.

Võta meiega ühendust

Seotud uudised