Concordiast

Advokaadibüroo Concordia eesmärk on võimaldada kliendil keskenduda oma põhitegevusele ning jätta õigusalased küsimused meie lahendada. Osutame oma klientidele õigusabi kõikides olulistes era- ja avaliku õiguse valdkondades. Peame oluliseks, et igal kliendil oleks võimalik saada Advokaadibüroost Concordia just tema vajadustele vastav lahendus, mis arvestaks igakülgselt kaasaegse õigussüsteemi keerukust. Meie kliendid ootavad meilt õigusteenuse osutamist vastavalt kõrgeimatele rahvusvahelistele standarditele, unustamata seejuures, et iga kliendi vajadused ja võimalused on individuaalsed.

Advokaadibüroo Concordia klientide ring on lai ja mitmekesine nii geograafiliselt kui ka olemuselt – meie õigusteenust kasutavad nii eraisikud, kohalikud väikeettevõtjad, riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused kui ka rahvusvahelised korporatsioonid. Kõiki kliendi probleeme käsitleme kui enda omi ja lahendame neid samaväärse pühendumise, kohuse- ja vastutustundega.

Peame tähtsaks meie töötajate traditsioonilist seotust õigusteaduse akadeemilise õpetamise ja õigusloomega Eesti Vabariigis. Meie kliendid veenduvad, et neile pakutavad õiguslikud lahendused on kaasaegsed ja arvestavad viimaste muudatustega Eesti ja Euroopa Liidu õiguses.

Oleme Euroopa Majandushuviühenduse “European Law Firm” liikmed, tänu millele oleme esindatud ja saame oma kliente teenindada kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides.