Helen
Hääl

Advokaat, juhatuse liige
helen.haal@concordia.ee

Helen Hääl esindab kliente kohtumenetlustes ning nõustab perekonna- ja pärimisõiguse valdkonnas. Tal on märkimisväärsed kogemused klientide abistamisel nende isiklikus elus esinevate oluliste õiguslike probleemide lahendamisel, mis hõlmab näiteks abieluvaralepingute ja testamentide koostamist ning vaidlusi seoses ühisvara jagamise ja laste hooldusõigusega. Helen Hääl omab pikaajalist töökogemust ka perelepitajana.

Helen Hääl töötab Advokaadibüroos Concordia alates 2003. aastast. Varasemalt on ta töötanud Tallinna Maa-ameti õigusosakonna peaspetsialistina. Helen Hääl on lõpetanud Tartu Ülikooli Õigusinstituudi 2001. aaastal ja on Eesti Advokatuuri liige 2004. aastast. Lisaks on ta Eesti Reservohvitseride Kogu ja Eesti Kaitseliidu liige.

Helen Hääle töökeeled on eesti, inglise, vene ja soome keel.