Margreth
Adamson

Jurist
margreth.adamson@concordia.ee

Margreth Adamson on advokaadibüroo Concordia jurist, assisteerides advokaate nende igapäevatöös. Margreth on spetsialiseerunud perekonnaõigusele.
Margreth on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistriõppe 2020. aastal. Enne advokaadibürooga Concordia liitumist on Margreth töötanud kõigis kohtuastmetes kohtuistungi sekretärina.
Margreth Adamsoni töökeeled on eesti ja inglise keel.