Monika
Mägi

Emeriitadvokaat
law@concordia.ee

Emeriitadvokaat Monika Mägi on spetsialiseerunud klientide esindamisele kriminaalasjades nii kohtueelses kui ka kohtumenetluses. Tema kogemused teevad temast majandus- ja maksukuritegudega seotud küsimustes ühe Eesti enim hinnatud advokaadi. Samuti nõustab emeriitadvokaat Monika Mägi kliente perekonna- ja pärimisõiguse alal.

Monika Mägi on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning on Eesti Advokatuuri liige alates 1968. aastast. Monika Mägi on olnud korduvalt valitud Eesti Advokatuuri kvalifikatsioonikomisjoni liikmeks. Enne Advokatuuri liikmeks astumist töötas ta aastaid prokurörina.