Ühinguõigus

Töötame igapäevaselt koos erinevate ettevõtjatega – alates neist, kes alles alustavad oma äri Eestis, kuni rahvusvaheliste börsiettevõteteni. Meie büroo töötajad on olnud tegevad Eestis kehtiva äriseadusandluse loomisel ja on jätkuvalt informeeritud kavandatavatest muudatustest Eesti ja Euroopa Liidu reeglites. See on parim tagatis klientidele nende tegevuse õigusliku raamistiku kavandamisel.

Meil on pikaajaline kogemus äriühingute juhtimise (corporate governance) õiguslikul nõustamisel. See hõlmab juhatuste ja nõukogude nõustamist ühingujuhtimise erinevates küsimustes, koosolekute ettevalmistamist ja läbiviimist, aktsionäride abistamist nende õiguste teostamisel ning erikontrollide läbiviimist.

Oleme valmis osutama abi äriühingute tegevuse ja struktuuri ümberkorraldamisel – olgu see siis jagunemise, ühinemise või ümberkujundamise teel.

Meie kogemus lubab pakkuda alustavale ettevõtjale kiireid ja ökonoomseid valmislahendusi nii äriühingute asutamisel kui ka teiste õiguslike probleemide lahendamisel.