Intellektuaalne omand

Intellektuaalne omand tähendab õigusi inimese loometöö tulemustele tööstuse, teaduse, kirjanduse ja kunsti valdkondades. Isikule, kellele kuuluvad sellised õigused, on see immateriaalne vara ning ta saab välistada tema intellektuaalse omandi kasutamise teiste isikute poolt. Seega on sellise vara omamine konkurentsieelis ja tuluallikas, seda aga vaid juhul, kui ollakse teadlikud enda õigustest ja võetakse vajalikke meetmeid õiguste kaitseks.

Advokaadibüroo Concordia intellektuaalse omandi valdkonna spetsialistid pakuvad õigusabi peamiselt autoriõiguste, kaubamärkide, domeeninimede, disainilahenduste, patentide, paralleelimpordi  ja konfidentsiaalse teabe küsimustes. Nõustamine hõlmab õiguste registreerimist, omandamis-, arendus-, konsultatsiooni- ja litsentsilepingute koostamist. Viime läbi intellektuaalse omandiga seotud auditeid, esindame klienti ametiasutustes ja läbirääkimistel. Vajadusel esindame kliente kohtumenetluses, vahekohtutes ja muudes intellektuaalse omandi vaidlusi menetlevates ametiasutustes.