Karistusõigus

Advokaadibüroo Concordia advokaadid omavad pikaajalist kogemust kriminaalmenetlustes.  Koostöös kaitsealusega saavutame ka keerulises olukorras parima võimaliku tulemuse.

Juriidilise isiku kriminaalõiguslik vastutus on aegamisi Eesti Vabariigis juurdunud ja kohtupraktikast lähtuvalt aina suurem osa majandusvaldkonna probleeme võib leida lahenduse hoopis kriminaalmenetluse kaudu. Maksuõiguslike, konkurentsiõiguslike, pankrotialaste ja juhatuse liikme vastutuse küsimuste karistusõiguslik lahendamine on olukord, millega iga ettevõtja võib teatud hetkel kokku puutuda.

Meie advokaadid on kaitsnud ja esindanud kriminaalmenetluses erinevaid äriühinguid ja juhatuse liikmeid, mh mitmetes pretsedente loovates asjades, mis on mõjutanud edasist kohtupraktikat.  Efektiivseima tulemuse saavutamiseks on mõistlik kaasata kaitsja kriminaalmenetlusse esimesest menetlustoimingust alates, olgu selleks siis läbiotsimine ettevõttes või juhatuse liikme kahtlustatavana ülekuulamine. Tegeleme nii klientide kaitsega kriminaalmenetluses kui ka kannatanute ja tsiviilhagejate esindamisega ning suudame pakkuda põhjalikku ja kvaliteetset nõustamist.

Võta meiega ühendust