Maksud

Advokaadibüroo Concordia maksuspetsialistid nõustavad kliente kõikides maksualastes küsimustes nii siseriiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. Pakume maksunõustamist nii otseste kui kaudsete maksude osas, esindades seejuures nii äriühinguid kui füüsilisi isikuid. Edukas maksuriskide haldamine ja juhtimine on saanud üheks olulisemaks konkurentsieeliseks. Nõustame kliente tulumaksu, sotsiaalmaksu, käibemaksu, aktsiisimaksude jm maksualastes küsimustes. Vajadusel esindame kliente ka maksukuritegude ja väärteomenetlustes.

Meie spetsialistid nõustavad kliente alates äriühingu asutamisest kuni likvideerimise ja lõpetamiseni, sh esindame kliente kõikvõimalikes tehingutes, juhtorgani liikme lepingute sõlmimisel ning äriühingu juhtimise jooksvates küsimustes ja seadustest tulenevates küsimustes. Samuti nõustame kliente osa või aktsia võõrandamisel ning kapitali suurendamise ja vähendamise läbiviimisel. Vajadusel nõustame kliente ka äriühingu juhtorgani liikmete kriminaalvastutusele võtmise võimalikkuse osas.

Pakume õigusabi:

  • äriühingute ja mittetulundusühingute asutamisel
  • registritoimingutega
  • aktsionäride / osanike vahelistes suhetes
  • äriühingu juhtorganite ja aktsionäride / osanike vahelistes suhetes
  • äriühingu juhtorganite otsuste ja protokollide koostamisel
  • õigusliku auditi (legal due diligence) läbiviimisel
  • ühinemiste ja omandamiste (M&A) läbiviimisel