Meedia ja isikuõigused

Meedia ja isikuõiguste valdkond hõlmab nii intellektuaalset omandit, isikuandmete kaitsega seonduvat kui ka igapäevase juhtimisega seotud küsimusi ning konkreetseid spetsiifilisi probleeme. Advokaadibüroo Concordia pakub klientidele abi intellektuaalse omandi kaitsel ja nõustab meedia, reklaami ning meelelahutusega seotud õiguslikes küsimustes. Meil on kogemus sõnavabaduse kaitsega seotud vaidlustes ning samuti on meie advokaadid edukalt esindanud kliente meediadeliktidega seotud karistuslike kahjuhüvitiste nõuetes.

Juriidiline abi hõlmab intellektuaalse omandiga seotud tehingute alast nõustamist, müügi-, turustus-, oskusteabe-, konfidentsiaalsus- ja reklaamilepingute koostamist, nõuete esitamist ning vajadusel klientide esindamist kohtus.