Riigihanked

Nõustame kliente riigihangetes osalemisel ning hankelepingutest tekkinud vaidluste lahendamisel. Valdkonna spetsiifika eeldab õiguslikult keerukate küsimuste lahendamist lühikese aja jooksul – tänu laialdastele hankeõigusalastele kogemustele ning pühendunud suhtumisele saame kliendile pakkuda efektiivset, õigeaegset ning tulemusele orienteeritud õigusabi. Meie klientideks on põhiliselt suured ja keskmise suurusega Eesti ehitusfirmad, jäätmevedajad, samuti Euroopa Liidus ning väljaspool seda resideeruvad ettevõtjad.

Aitame klienti muuhulgas

  • hankes osalemist takistavate hanketingimuste vaidlustamisel
  • pakkumuse ettevalmistamisel
  • kliendi kahjuks / konkurendi kasuks tehtud hankija otsuste vaidlustamisel
  • riigihanke järelevalve menetluse algatamisel
  • hankelepingute (sh FIDIC)  täitmisel tekkinud lahkarvamuste lahendamisel