Tööõigus

Tööõigus on iga töösuhte lahutamatu osa ning tööandjal on õigusaktidest tulenevalt mitmeid õigusi ja kohustusi, milliseid tuleb korrektselt täita. Advokaadibüroo Concordia tööõiguse valdkonna spetsialistid nõustavad kliente töölepingute vormistamisel, muutmisel või ülesütlemisel tekkivates küsimustes ning töövaidlustes. Samuti aitame varalise vastutuse, hüvitiste ning tööandjaga sõlmitud kokkulepete küsimustes. Kuivõrd tööohutus on samuti tööõiguse lahutamatu osa, siis pakume konsultatsioone ka töötervishoiu ja -ohutuse valdkonnas. Lisaks nõustamisele abistame dokumentide koostamisel, läbirääkimistel ning esindame kliente vaidluse korral nii kohtuväliselt kui vajadusel ka kohtumenetluses.

Võta meiega ühendust