Riigihanked

Professionaalse õigusnõustaja kaasamine keerulisematesse hankemenetlustesse aitab reeglina oluliselt kaasa taotletud eesmärgi saavutamisele. Tänu valdkonna õiguspraktika põhjalikule tundmisele ning laialdastele kogemustele aitame õiguspärase ning tõhusa hankemenetluse läbiviimisel, kontsessiooni andmisel ning hankelepingu täitmisel tekkinud õigusküsimuste lahendamisel. Nõustame hankijaid ka avaliku- ja erasektori koostöö projektide (PPP) elluviimisel. Meie klientideks on mitmed kohalikud omavalitsused, avalikõiguslikud juriidilised isikud, riigiasutused ning riigi ja kohaliku omavalituse omandis olevad äriühingud.

Aitame hankijat muuhulgas

  • hankemenetluse liigi valikul ning hanketingimuste väljatöötamisel
  • pakkujatelt laekuvatele küsimustele ning selgitustaotlustele vastamisel
  • hankija otsuste langetamisel ning vettpidaval vormistamisel
  • hankelepingu tingimuste ettevalmistamisel, lepingu sõlmimisel, hankelepingu võimalikul muutmisel ning lepingu täitmisel tekkinud vaidluste lahendamisel

Esindame hankijaid vaidlustuskomisjonis ja kohtutes, riigihangete järelevalvemenetluses, samuti struktuurfondi toetuste tagasinõudmisel.

Võta meiega ühendust