Erakliendile

Pakume klientidele õigusalast nõustamist ning oleme abiks elu tähtsamate otsuste õiguslikul vormistamisel. Väärtustame kestvaid ja konfidentsiaalseid kliendisuhteid, mis ulatuvad kitsalt ärilistest küsimustest kaugemale.

Peame oluliseks:

  • ausat ja avatud suhtlemist
  • konfidentsiaalsust
  • personaalsust
  • parimaid õigusteadmisi
  • rahvusvahelist koostöövõrgustikku ja kogemust
  • mõistlikku hinnataset

Põlvkondade jooksul kogutud varade säilitamine ning üleandmine uutele põlvkondadele hõlmab keerukaid õiguslikke suhteid ja vajab sageli kaalutletud strateegiliste otsuste tegemist. Oleme koos oma rahvusvaheliste koostööpartneritega ning maksunõustajatega valmis pakkuma lahendusi kõige erinevamate klientide erilistele vajadustele. Abistame õiguslike lahenduste loomisel, mis tagavad kliendi varadele kaitse põhjendamatute nõuete eest.