Pärimine

Pärimine on valdkond, millega puutuvad kokku kõik inimesed, kas siis pärandajana või pärijana. Advokaadibüroo Concordia pärimisõiguse valdkonna spetsialistid nõustavad kliente testamentide ja pärimislepingute koostamisel, pärandi vastuvõtmisel tõusetuvates küsimustes ja pärandvara jagamisel, samuti abistavad pärimisvaidlustes dokumentide vormistamisel. Vajadusel pakume õigusabi alaealiste ja eestkostel olevate isikute pärimismenetluses osalemisel ning kohtult tehingute tegemiseks nõusolekute saamisel.

Võta meiega ühendust